Profiel

Ik ben pedagoog en bestuurskundige. Ik werk graag met mensen en houd ervan mensen en ideeën met elkaar te verbinden, ben gericht op groei. Ik werk voor non profit instellingen: Meestal voor (samenwerkingsverbanden van) het onderwijs, voor jeugdhulp, gemeentes of kennisinstituten. Ik houd ervan om me in verschillende lagen van een organisatie te bewegen. Mijn ervaring ligt in de jeugdhulp en onderwijs, en vooral op het raakvlak van deze beiden. Ik kan goed uit de voeten als projectleider, als beleidsadviseur, trainer of coach, al naar gelang de behoefte. Ik houd ervan om te adviseren over de totstandkoming van nieuw beleid en leidinggeven aan de implementatie tot er echt iets staat, zodat we uiteindelijk samen kunnen zeggen: Ja, het werkt!

Contact
Doel
Samenwerken

"Ja, het werkt"

Projectleider of manager

Als projectmanager ben ik op mijn best als ik een idee -samen met de medewerkers- uit kan bouwen tot het project of de samenhang tussen projecten echt staat, om vervolgens over te dragen. Ik durf voorop te gaan, maar blijf ook in verbinding. Het geeft mij plezier een project te laten groeien, en ik heb bewezen iets duurzaam neer te kunnen zetten. Zo heb ik bovenschoolse trajecten (STOP en Transferium) in Amsterdam opgezet en de werkwijze (door) ontwikkeld, en het schakelloket uitgebouwd maar ook een nieuwe woonvorm voor begeleid wonen maatschappelijke opvang voor tienermoeder neergezet (Franciscushuis van Timon).

(Beleids) advies

Hier heb ik bijvoorbeeld geadviseerd hoe om te gaan met nieuw beleid betreffende leerwegondersteuning of praktijkonderwijs, hoe jeugdhulp en onderwijs beter samen kunnen werken in een praktische omgeving. Ook kan ik een audit uitvoeren, een project evalueren of adviseren hoe bijvoorbeeld om te gaan met thuiszitters of adviseren wat een vervolgstap kan zijn in de opvang voor kwetsbare doelgroepen, als de monitorgegevens er eenmaal liggen. Daarnaast heb ik veel ervaring en kennis over ondersteuningsstructuren in het onderwijs en passend onderwijs.

Trainer

Als trainer kan ik zowel gevraagd worden voor uitvoeren als voor het ontwikkelen van trainingen op lessenserie aan bijvoorbeeld zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs of geef een collegereeks aan HBO pedagogen bij Inholland over jeugdbeleid. Het geeft mij plezier daar iets van mijn ervaring door te kunnen geven. Ik was één van de ontwikkelaars van een geaccrediteerde opleiding voor zorgcoördinatoren in het onderwijs en heb trainingen geven in gesprekstechnieken, over jeugdbeleid of aan beginnende leidinggevenden bij Diversity.

Coach

Ik kan ingezet worden in individuele coaching maar ook als teamcoach. Ik houd ook van het geven van werkbegeleiding en coaching “on the job”. Als coach ben ik opgeleid in NLP, TA, systemisch werken en oplossingsgericht werken. Ik zet in wat nodig is en werk aan bewustwording waardoor mensen hun kwaliteiten en mogelijkheden zien, en in welke situatie die tot hun recht kunnen komen.

Contact

Wil u meer zicht op mijn ervaringen zie dan mijn LinkedIn profiel. Graag maak ik een afspraak met u, om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn en of ik de juiste persoon ben om uw opdracht te vervullen.

Telefoon
LinkedIn
Afspraak

Gegevens

Jenny Looman

Ertskade 23

1019 BB Amsterdam

06-13167968

jennyloomanwerkt@gmail.com

Neem contact met mij op

Scroll to top